ÚKOL ZE DNE 20.2.

SLABIKÁŘ I: STR. 36/CV. 1,2

ÚKOL ZE DNE 19.2.

M - STR. 18/CV.4

ÚKOL ZE DNE 15.2.

SLABIKÁŘ I: STR. 33/CV. 4

ÚKOL ZE DNE 14.2.

M - STR. 18/CV. 6

ÚKOL ZE DNE 13.2.

BÁSNIČKA ZPAMĚTI - SLABIKÁŘ STRANA 30 /CV. 1

ÚKOL ZE DNE 12.2.

PÍSANKA STR. 19

ÚKOL ZE DNE 8.2.

SLABIKÁŘ I: str. 28/cv. 2

PS - kopie 

Soubory ke stažení
DÚ - 8.2.0,20MB
ÚKOL ZE DNE 7.2.

SLABIKÁŘ I: str. 27/cv. 1

M - str.15/cv. 8

ÚKOL ZE DNE 5.2.

NESTIHLI JSME SI ZAPSAT - BUDE AŽ NA STŘEDU

SLABIKÁŘ I: str. 24/cv. 3

M : str. 13/cv. 9