INFORMACE, AKTUALITY

KOUZELNÍK VE ŠKOLE 21.2.

Ve středu 21.1. k nám přijede do školy KOUZELNÍK RENO. Vybíráme 80,-Kč. 

MASOPUST VE TŘÍDĚ

Příští týden ve středu (21.2.) budeme mít ve třídě karneval. Děti mohou přijít v maskach. 

LYŽÁK - PLATBY ZPĚT

Všem byly vráceny částky za lyžařský výcvik na bankovní účty. 

Žádosti k proplacení částky za lyžařský výcvik stáhnete zde: 

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/prispevek-vzp-lze-pouzit-na-lyzak-poradany-skolou-skolkou-nebo-detskym-domovem

Vyplněné žádosti, prosím, posílejte po dětech do školy.

Příjmové doklady o zaplacení kurzu děti již obdržely (ty, které byly ve škole).

ŠKOLNÍ PLES NA PODPORU ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY

Vážení rodiče, 

ZŠ Smržovka ve spolupráci s Parkhotelem pořádá školní ples, který se uskuteční 16. 3. 2024. Tímto bychom Vás chtěli pozvat a zároveň poprosit o podporu. Celý výtěžek plesu je věnován na školní aktivity žáků ZŠ Smržovka, zejména pak na školní olympiádu. Podpořit nás můžete finančně (přispět na nákup cen do tomboly), materiálně (věnovat ceny do tomboly) nebo Vaší účastí na plese (zakoupení lístků). Na finanční příspěvek můžeme sepsat darovací smlouvu. Lístky jsou k dispozici u vedení školy. Děkujeme za vaši případnou podporu. Kolektiv organizátorů. 

SLEVOVÁ KARTIČKA NA VLEK FILIP

Děti obdržely slevové kartičky na smržovský vlek FILIP. Kartička platí od 16:00 každý den. Při předložení kartičky u pokladny mají děti jízdné za 100Kč.