ŠKOLNÍ DRUŽINA

Všechna oddělení ŠD jsou v budově 1. stupně ZŠ. 

Po vyučování jsou děti odvedeny do družiny, kde si je přebírá paní vychovatelka. Až poté jdou společně s družinou na oběd. V tuto dobu není možné si děti vyzvednout. 

Pokud chcete, aby šlo dítě po obědě domů, je potřeba napsat lísteček, že dítě v daný den nejde do družiny, ale rovnou na oběd, že za něj přebíráte zodpovědnost (obsah lístečku: datum, jméno a příjmení dítěte, žádost o propuštění po obědě + text: od 11:40 za něj přebírám zodpovědnost, podpis rodiče).  Po obědě jsou děti v šatně cca v 12:00. 

Děti si z družiny vyzvedáváte pomocí čipu, který si zakoupíte první den školy (1 čip = 100 Kč). Čipů si můžete zakoupit jakékoliv množství.

 

Provoz družiny:            

11:40 až 16:30 

Provoz ranní družiny:   

6:15 až 7:45 (příchod nejpozději do 7:15)

Cena ŠD:                       

200 Kč/měsíc 

Platby:              

Pouze bezhotovostně na č. ú. 963861399/0800

Paní vychovatelka pro naši třídu:

Martina Endlerová

 

Ve všech odděleních školní družiny platí Školní řád ZŠ Smržovka a pravidla provozu ŠD. 

Školní družina je nenároková a v případě opakujícího se nevhodného chování mohou být žáci vyloučeni.