PRO NEMOCNÉ

PROBRANÉ ZE DNE 19.-20.2.

ČJ - HLÁSKA A PÍSMENO K

    SLABIKÁŘ STR. 34/CV. 3, 5

                               35/CV. 1, 2, 3, 4, 5

M - STR. 19

PRV - smysly - přiřazuji obrázek(koření, růže, barvy, cukr,…) k receptoru( nos, ucho, oko, jazyk, ruka)

PS - str. 31 celá

PROBRANÉ ZE DNE 14. - 15.2.

ČJ - čteme s porozuměním

    Slabikář str.32 a 33 celé

    Psaní y, Y - str. s y

M - počítáme pyramidy s Neposedy

   str. 17/cv. 9

 

PRV - smysly - poznáváme koření čichem, poznáváme zvuky sluchem

    

PROBRANÉ ZE DNE 13.2.

ČJ - SLOVA S PÍSMENEM D

    SLABIKÁŘ str. 31/ celá

M - neposedové, počítání do 15

    učebnice str. 16/cv. 3

                            17/cv. 9, 10

 

PRV - BEE - BOT - programování Robovčelky - hledání části těla ve čtvercové síti

       POSTAVA A JEJÍ PROPORCE - malujeme 

 

PROBRANÉ ZE DNE 12.2.

ČJ - hláska a písmeno D, psací písmeno j, J

    SLABIKÁŘ str. 30/ celá

M - krokování, počítání do 14

   učebnice str. 16/cv. 4, 6